Persónuvernd

Persónuverndarstefna er hluti af stjórnskipulagi hjá Hugarheimi. Hugarheimur starfar að öllu leyti í samræmi við lög og reglur um persónuvernd.
Markmið persónuverndarstefnu Hugarheims er að leggja áherslu á persónuvernd með því að tryggja lögmæta, sanngjarna, og gagnsæja meðferð allra persónuupplýsinga. Persónuupplýsinga er einungis aflað í skýrt tilgreindum og lögmætum tilgangi og vinnsla þeirra takmörkuð við það sem er nauðsynlegt. Þá skulu upplýsingarnar vera áreiðanlegar, uppfærðar eftir þörfum og varðveittar á öruggan hátt.
Verja þarf allar persónuupplýsingar í vörslu Hugarheims fyrir innri og ytri ógnum, hvort sem þær stafa af ásetningi eða gáleysi. Í því sambandi er einnig vísað til upplýsingaöryggisstefnu Hugarheims. Framkvæmd stefnunnar er mikilvæg til að fullvissa viðskiptavini, starfsmenn og samstarfsaðila um að Hugarheimur stjórni með ábyrgum hætti öryggi og vernd persónuupplýsinga í vörslu sinni.
Persónuverndar skal gæta við öflun og meðferð persónuupplýsinga í allri starfsemi Hugarheims og þjónustu sem Hugarheimur veitir, hvort sem það er við vinnu vegna þeirra sjálfra, tölulegra upplýsinga eða faglegra úttekta.
Persónuverndarsjónamið skulu höfð í huga í öllum tölvukerfum og hugbúnaði í eigu Hugarheims eða sem Hugarheimur vinnur með. Persónuverndar skal gæta við öflun og miðlun upplýsinga til samstarfsaðila og viðskiptavina eftir öruggum rafrænum leiðum.
Stefna Hugarheims er:
Að persónuupplýsinga sé einungis aflað, þær geymdar og unnið með þær teljist það nauðsynlegt vegna starfsemi Hugarheims.
Að vernda persónuupplýsingar viðskiptavina Hugarheims á skipulegan hátt.
Að vernda viðkvæmar heilsufarslegar persónuupplýsingar enn frekar, þannig að aðgangi að þeim sé stjórnað með sérstökum aðgangsstýringum. Aðgangsstýringar eru þannig að enginn geti haft aðgang að þeim nema þeir sem þurfa það beint vinnu sinnar vegna.
Að tryggja vernd, réttleika, gagnsæi og aðgengi einstaklinga að eigin gögnum og upplýsingum í vörslu Hugarheims.
Að tryggja að persónuupplýsingar berist ekki óviðkomandi.
Að stuðla að virkri persónuverndarvitund starfsmanna, samstarfsaðila, viðskiptavina og gesta.
Framkvæmdastjóri sér til þess að persónuverndarstefnu sé fylgt.
Starfsmönnum Hugarheims og samstarfsaðilum þeirra ber að vinna samkvæmt persónuverndarstefnunni.
Hugarheimur stuðlar að því að þessari stefnu sé framfylgt með ráðstöfunum í samræmi við störf og ábyrgð viðkomandi starfsmanna, verktaka og þjónustuaðila.